התשובות לכל השאלות שעלו לכם בנוגע לקול הקורא השנתי

שאלות ותשובות

עד מתי אפשר להגיש הצעה לקול הקורא?

אפשר להגיש הצעה ליוזמה חינוכית עד יום חמישי ה-30.5.2024 בשעה 20:00. שימו לב, כי לאחר השעה 20:00 הטפסים להגשה יינעלו ולא תהיה כל אפשרות להגיש הצעות נוספות.

כן. גיבוי המנהל/ת הכרחי על מנת להבטיח את הסדירויות, הניצול התקציבי והטמעת היוזמה בתכנית הבית ספרית.

לצערנו לא. המידע והשאלות בטופס מופיעים גם בשפה הערבית, אך את התשובות יש להגיש בשפה העברית בלבד.  אם אתם זקוקים לסיוע של הקרן בכתיבת ההצעה בשפה העברית,
פנו אלינו ב- Dina@keren-yozmot.org.il

נשות ואנשי חינוך השייכים לצוות החינוכי בבית הספר ו/או גן ילדים.
הקול הקורא מתחלק למספר מסלולים (רשימת המסלולים נמצאת בעמוד הראשי, ובכל מסלול יש מידע למי בדיוק הוא מיועד).

ואם השתתפתי כבר בתכנית הקרן, אפשר להגיש הצעה נוספת?

כן, אבל מכיוון שבוגרות ובוגרי הקרן כבר קיבלו כלים והתפתחו כיזמים, חשוב לחדד בהצעה את הסיבה הייחודית לכניסה נוספת לתכנית. בוגרות ובוגרי הקרן מקבלים מענה מותאם אישית במסגרת קהילת היזמים של הקרן, ומוזמנים לקחת חלק בתכניות בוגרים שמתפרסמות סביב חודש יוני.

ואם בית הספר/הגן שלי כבר השתתף בתכנית של הקרן עם יוזמה אחרת, אפשר להגיש?

אפשר להגיש יוזמה במסלול אחר, אך חשוב לחדד את הסיבה שבגללה חשוב שעוד יוזמה מבית הספר תיקח חלק בתכנית.

ואם הגשתי בעבר הצעה ולא התקבלתי, אפשר להגיש שוב?

כן, בהחלט. אפשר גם ליצור קשר עם הקרן ולתאם שיחת ייעוץ קצרה לקראת ההגשה הנוספת.

ואם בבית הספר/הגן שלי הגישו בעבר הצעות ונדחו כמה פעמים, אפשר להגיש?

כן, בהחלט. אפשר גם ליצור קשר עם הקרן ולתאם שיחת ייעוץ קצרה לקראת ההגשה הנוספת.

ואם העיסוק שלי כיום איננו בשדה החינוך, אפשר להגיש הצעה ליוזמה?

לצערנו, לא. תכנית הקרן מיועדת אך ורק לאנשי ונשות חינוך במסגרת בית ספר או גן ילדים.

האם תלמידות ותלמידים יכולים להגיש יוזמה?

לא. מסלול בשותף קורא למורים ומורות שיפתחו יוזמה עם תלמידים שירתמו לתהליך במסגרת בית הספר רק לאחר הקבלה לתכנית.

כן, אבל לא תתקבל יותר מיוזמה אחת לאותו צוות יוזם.

בנוסף, רק במקרים נדירים תתקבל יותר מיוזמה אחת באותו בית ספר / אשכול גנים.

הקרן מקבלת הצעות ליוזמות חדשות שטרם יושמו, אולם  ניתן להגיש הצעה ליוזמה שנמצאת בשנת פיילוט ו/או שעברה בדיקת היתכנות (POC).

כן. לתכנית מתקבלות רק יוזמות שעתידות לצאת לפועל במסגרות שבהן פועל הצוות החינוכי היוזם. אם החלום שלך הוא להשפיע על יותר ממסגרת אחת, בתכנית הקרן יש לך אפשרות לעשות את הצעד הראשון של בניית תשתית לפיתוח וליישום. הקרן מאמינה ושואפת שהתשתית הזו תאפשר בעתיד להרחיב את מעגלי השפעה, לרתום שותפים, לגייס משאבים נוספים ואף להפוך את היוזמה למודל הראוי להפצה.

בהחלט. בכל אחד מן המסלולים ניתן ואף רצוי לשלב שותפים מקהילת ההורים וכל ארגון או אדם נוספים. התנאי היחיד הוא שנשות ואנשי החינוך מתוך המסגרת החינוכית הם אלו שמובילים את היוזמה.

היוזמה חייבת לכלול חיבור לשעות בית הספר הפורמאליות, אולם הקרן תעריך פריצת גבולות של המערכת המסורתית והתייחסות חדשנית וגמישה לממדי הזמן והמקום. נדגיש כי הפעילות סביב היוזמה חייבת להיות חלק קבוע ממערכת השעות.

כן. פיתוח והפעלת היוזמה חייבים להיות מעוגנים בסדירויות כך שיתקיים רצף פדגוגי. יחד עם זאת, הקרן תעריך פריצת גבולות של המערכת המסורתית והתייחסות חדשנית וגמישה לממדי הזמן והמקום.

הקרן מבצעת את תהליכי המיון על פי מחוון ומתודולוגיות מיון מקצועית, ובשיתוף גורמים מקצועיים ממשרד החינוך ומחוצה לו. הקריטריונים לקבלה נקבעים על פי המצפן היזמי של הקרן:

  1. היוזמה נותנת מענה מקצועי אשר עונה על הצורך המוגדר שנבחר ובהתאמה להתמודדות הלאומית המורכבת סביב אירועי 7.10 ומלחמת חרבות ברזל.
  2. תוכן חינוכי-פדגוגי ראוי ומקצועי.
  3. ישימות – יוזמה בעלת היתכנות לפעול היטב בשנה"ל הקרובה (תשפ"ה).
  4. פוטנציאל המשכיות – יוזמה אשר תהווה התנסות/התנעה/חלק מתהליך שיימשך בשנה הבאה.
  5. צוות – התייחסות למקומו של הצוות כלומד ומתפתח.
  6. חדשנות יחסית, בהתאם למאפייני המסגרת החינוכית.
  7. שוויון הזדמנויות וייצוג למסגרות חינוכיות מגוונות.

בנוסף, נציין כי הקרן תומכת בשוויון הזדמנויות מהותי ולכן יוזמות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית יקבלו העדפה.

כן.  מפגשי מתעניינים מקוונים יתקיימו בתאריך יום שלישי | 21.5 | 20:00  . שימו לב – יתקיימו שני מפגשים במקביל– אחד בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.

להרשמה למפגש מתעניינים בעברית – לחץ כאן

להרשמה למפגש מתעניינים בערבית – לחץ כאן

בשלב הראשון, כל ההצעות שהוגשו עוברות מיון ראשוני על-פי מחוון ומתודולוגית מיון מקצועית. במהלך חודש יוני תקבלו מאיתנו הודעה במייל אם עברתם את השלב הזה ואתם ממשיכים איתנו לשלב המיון השני. שלב המיון השני כולל ראיונות אישיים ו/או סדנאות מיון עם צוות הקרן ושותפים מקצועיים. את התשובות הסופיות על קבלה לתכנית הקרן תקבלו במהלך החודשים יוני- יולי 2024

נדגיש כי כולם יקבלו תשובות. גם מי שלא עבר הפעם את שלבי המיון.

כן. ההשתתפות בתכנית הקרן כולה מזכה ב-30 שעות גמול השתלמות למורות/ים וגננות. התכנית כוללת מפגשי הנחיה פרטניים עם מנחה הקרן, כנסים, מפגשי למידה קבוצתיים ועמידה במשימות הפיתוח.

במידע על כל מסלול מפורטים סכומי המענק שמקבלת כל יוזמה. רשימת המסלולים המלאה מופיעה בדף הראשי של הקול הקורא. 

המענק יועבר ישירות לחשבון בית הספר/הגן והוא מיועד לפיתוח היוזמה ויישומה בשנת הלימודים תשפ"ה. אפשר להשתמש במענק רק לאחר אישור מסודר מהקרן על רשימת הפריטים הנדרשים. הפריטים יהיו כאלה  שמיועדים לקידום היוזמה (למשל להצטיידות, סדנה חיצונית, מומחי תוכן). לא ניתן להשתמש במענק לשעות תקן, הסעות, סיורים, כניסה לאתרים ותשתיות בניה. היוזמות שיתקבלו יידרשו להעביר קבלות על מימוש המענק על-פי הסעיפים שאושרו, עד לתאריך 15.5.25.

ישנה מחויבות ליישם את היוזמה במסגרת החינוכית במהלך שנת הלימודים תשפ"ד. מנסיוננו, בדרך כלל כשיש מחוייבות אמתית ורצינית לתהליך, אז ישנן גם תוצאות. החזרת מענק קורית רק במקרים נדירים ובנסיבות חריגות.

תכנית הליווי השנתית היא תכנית מחייבת, והיא כוללת שני כנסים ארציים, ארבעה מפגשי למידה של קבוצת עמיתים, ארבעה מפגשי הנחיה פרטניים מטעם הקרן ומשימות פיתוח סביב כלי חשיבה ועבודה יזמיים. בנוסף, מובן שהיוזמה עצמה צריכה להתפתח ולהיות מיושמת במהלך שנת הלימודים תשפ"ה.
בשלבים המתקדמים של התהליך, תקבלו תאריכים שתצטרכו לשריין לשנת הלימודים תשפ"ה.

הקרן מודעת לשגרה המאתגרת של אנשי ונשות החינוך בישראל. לצד זאת, לא נוכל להתפשר על איכות ועומק התכנית, במטרה לאפשר לאנשי חינוך יזמיים לממש את התשוקות החינוכיות שלהם לכדי יוזמות משמעותיות בשדה החינוך.

נציין גם, כי מנהלת בית ספר מתחייבת לאפשר סדירויות של עבודה לצוות מוביל היוזמה. בגני ילדים, הגננת והסייעת ימצאו זמנים מתאימים לעבוד ביחד סביב פיתוח היוזמה.

תכנית הליווי מעניקה הכשרה מעשית וחדשנית ביזמות חינוכית. במהלך התכנית תכירו כלי חשיבה ועבודה יזמיים, תפתחו מיומנויות יזמיות כגון פיתוח רעיוני, בניית תכנית עבודה, רתימת שותפים, גיוס משאבים ויצירת נראות, ותקבלו מעטפת לקידום היוזמה שלכם במסגרת המציאות שעמה תתמודדו. לצד כל אלה, תזכו להיות חלק מקהילת יזמים ארצית מגוונת ומקבוצת עמיתים יזמים ויזמיות.

מנחות ומנחי הקרן הם מומחים ביזמות חינוכית ובפיתוח יוזמה חינוכית לאורך שנת לימודים. הם יסייעו לכם בתהליך הלמידה, ברישות וחיבורים מקצועיים ובדיוק הצרכים הרלוונטיים לפיתוח היוזמה (פדגוגיים, אקלימיים, ניהוליים-ארגוניים ורעיוניים). 

למען הסר ספק, נציין כי מנחי הקרן, ככלל, אינם מומחים פדגוגיים בתחומי התוכן הספציפיים שבהם עוסקת כל יוזמה ויוזמה.

בתהליכי פיתוח של יוזמה חינוכית יש חשיבות גדולה לנראות שלה על מנת לרתום שותפים, לעורר השראה ולעבור תהליכי למידה ורפלקציה. הקרן משקיעה מאמץ לתת במה והכרה ליזמיות וליזמים ולפרסם יוזמות בולטות. מובן שלשם כך, יש לתעד את הדרך ולהעביר לקרן חומרים מאושרים לפרסום בערוצי המדיה.

כן, אבל מכיוון שבוגרות ובוגרי הקרן כבר קיבלו כלים והתפתחו כיזמים, חשוב לחדד בהצעה את הסיבה הייחודית לכניסה נוספת לתכנית.

יוזמה שפעלה במהלך שנת הליווי של הקרן היא תשתית להמשך הטמעה ופיתוח שלה. המטרה המשותפת שלנו היא שהיוזמה תמשיך לפעול ולהתפתח גם לאחר סיום התכנית.

זו אחת הסיבות לכך שעל-פי מחקר ההערכה של הקרן, כ77% מהיוזמות שמתפתחות בתכנית ממשיכות לפעול גם שלוש עד חמש שנים אחרי סיומה.

הקרן שואפת שהיוזמות ימשיכו לפעול, להתפתח ולהשפיע במעגלים הולכים ומתרחבים גם לאחר סיום התכנית.

על-פי מחקר ההערכה של הקרן, כ77% מהיוזמות שמתפתחות בתכנית ממשיכות לפעול גם שלוש עד חמש שנים אחרי סיומה.

מערך הבוגרים של הקרן מזמין את בוגרות ובוגרי התכניות להמשיך להיות חלק מהקרן, ומציע תכניות ושירותים שונים על פי הצרכים והבחירה של הבוגרים.