ילייל

אפשר להגיש הצעה ליוזמה חינוכית עד ה-26.05.22 בשעה 19:00. שימו לב, כי לאחר השעה 19:00 הטפסים להגשה יינעלו ולא תהיה כל אפשרות להגיש הצעות נוספות.