ילייל

אפשר להגיש הצעה ליוזמה חינוכית עד יום חמישי ה-30.3.2023 בשעה 22:00. שימו לב, כי לאחר השעה 22:00 הטפסים להגשה יינעלו ולא תהיה כל אפשרות להגיש הצעות נוספות.