עלינו

0

משתתפים בשנה בתכניות
"מרכז שביט - המרכז
לפיתוח יזמות מבית הקרן"

0

משתתפים בשנה בהרפתקה החינוכית
(הקול קורא השנתי במיזם
משותף עם משרד החינוך)

הקרן

במספרים

0

יזמים ויזמיות פעילים
במערך הבוגרים
של הקרן

% 0

מהיוזמות בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית
של ישראל

למעלה מ-
% 0

מהיוזמות
בחינוך המיוחד

למעלה מ-

0

תלמידים ותלמידות בשנה נהנים מהיוזמות

תלמידים ותלמידות
בשנה נהנים מהיוזמות

% 0

מהיוזמות בחברה
הערבית

כדי להניע את השינוי אנחנו פועלים בכל הארץ ובכל הקהילות והקבוצות בחברה