חלק מהDNA שלנו בקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הוא עקרון הלמידה המתמדת. מבחינתנו, מחקר והערכה הם חלק מתפיסת עולם רחבה של התפתחות וצמיחה, של שקיפות ויושרה מקצועית.

תובנות

מהמחקר
האחרון

% 0

מהיוזמות פועלות כשלוש-חמש שנים אחרי פיתוחן כאשר 63% מהיוזמות הפעילות מתקיימות מדי שבוע לאורך השנה

% 0

מבוגרי הקרן מרגישים שההשתתפות בתוכנית השפיעה במידה רבה על תפיסת תפקידם כאנשי חינוך!

% 0

מבוגרי הקרן מדווחים כי התהליך היזמי תרם לפיתוח המיומנויות הרגשיות-חברתיות שלהם!

% 0

מבוגרי הקרן מדווחים בסיום התכנית כי יש בידיהם הידע והמיומנויות הנדרשים כדי לקדם יוזמות נוספות!

% 0

מהיוזמות פועלות כשלוש-חמש שנים אחרי פיתוחן כאשר 63% מהיוזמות הפעילות מתקיימות מדי שבוע לאורך השנה

תובנות

מהמחקר
האחרון

% 0

מבוגרי הקרן מרגישים שההשתתפות בתוכנית השפיעה במידה רבה על תפיסת תפקידם כאנשי חינוך!

% 0

מבוגרי הקרן מדווחים כי התהליך היזמי תרם לפיתוח המיומנויות הרגשיות-חברתיות שלהם!

% 0

מבוגרי הקרן מדווחים בסיום התכנית כי יש בידיהם הידע והמיומנויות הנדרשים כדי לקדם יוזמות נוספות!

המחקרים המלאים שלנו מהשנים האחרונות

ממצאי הערכה בוגרי תכנית הקרן

במיזם משותף עם משה״ח 21-22

ממצאי הערכה בנוגע לעבודת הקרן

בבתי ספר בתכנית מרום של משה״ח

סיכום ממצאי מחקר הערכה בקרן

מסלול גולן לגיל הרך 2021-22

ממצאי הערכת תכניות מאיצי יזמות רשותיים

לצוותי הגיל הרך

ממצאי הערכת תכנית ייחודית למידול והפצת יוזמות

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בשיתוף מהלך השקפה ומחוז תל אביב במשה״ח

סיכום ממצאים עיקריים בנוגע ליזמות חינוכית בחברה הערבית

תכנית הקרן במיזם משותף עם משרד החינוך 2021-22

תקציר מנהלים

ממצאי מחקר הערכה 2021-22