יוזמות בולטות

תשתית לבית ספר שכולו יזמות מורים ותלמידים

בי"ס בית אקשטיין, אור יהודה בהנהלת מורדי גיגי
הצורך לפתרון
להקים תשתית רב שנתית ברת קיימא לקידום וליווי יוזמות בית ספריות מתוך רצון לפתח למידה רלוונטית מתמידה
על היוזמה בתכל׳ס
בית הספר עבר תהליך לגיבוש צוות מוביל יזמות בית ספרי הבונה מנגנון בר-קיימא לקידום תרבות יזמית בית ספרית, ללא צורך בתכנית הקרן או תכניות יזמות אחרות