יוזמות בולטות

שקט. מצלמים!

פאטמה אבו ריא, עביר אבו ניל, נאהד עוויד, דלאל נג'מי, מוחמד חג'אג'רה
בי"ס יסודי ד', אעבלין, תשפ"א
פעילות יוזמת שקט מצלמים! ילדים מצלמים בחוץ בהשגחת מורה
הצורך לפתרון
לשפר את האקלים הכיתתי ולהעלות את המוטיבציה ללמידת השפה הערבית.
על היוזמה בתכל׳ס
התלמידים מקבלים משימות צילום אישיות המזמנות אותם להתבונן בעולמם הפנימי הרגשי. בהמשך, הם מציגים את הצילומים שלהם בפני חבריהם, יוצרים חיבורים שונים, זוכים בהעצמה אישית ומתגברים על מחסומים רגשיים. היוזמה פעלה גם באופן היברידי במרחב הביתי כשהתלמידים יצרו חדרים וירטואלים בהם שמרו את התוצרים שלהם.