יוזמות בולטות

צפרים צעירים

ירדן אורן, לילך טננבאום
גן הדס, מגידו, תשפ"ב
ילדים עם משקפות בחצר צופים בציפורים
הצורך לפתרון
חיזוק שותפות תלמידים ולמידה פעילה. הילדים הפגינו התעניינות בנושא הציפורים ובחרו בו כנושא ללמידה פעילה.
על היוזמה בתכל׳ס
הילדים חוקרים את הציפורים באמצעות תצפיות, טיולים והתבוננות. הם הקימו פינות האכלה, נפגשו עם צלמי טבע ועם צפרים מהיישוב וביקרו בתערוכת ציפורים. נושא הצפרות הפך להיות יסוד מארגן בגן וסביבו נעשית הפעילות כולה. סביב היוזמה נוצרה שותפות של ההורים ושל הקהילה והיא ממשיכה "לעוף" ולהתפתח.