יוזמות בולטות

צילומשותף

יפעת לוי-דותן, שונית גול, דורון סהר, רונית אבטליון, איילת אלישיב, יובל צור, נעה בר נר
בי"ס לחינוך מיוחד אילנות יחד עם בי"ס גוננים, תשע"ח
תלמיד מסביר לתלמיד אחר על המצלמה
הצורך לפתרון
לקדם תקשורת שמתקיימת מתוך הכרה וכבוד לשונות בין תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד.
על היוזמה בתכל׳ס
מפגשים מונחים בין תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד שכוללים בתוכם לימודי צילום כפרקטיקה אמנותית-תרבותית. באופן זה התלמידים חולקים ביניהם בסיס משותף של ידע, שאיתו הם יוצאים לחוויה משותפת במשימות צילום מעשיות.