יוזמות בולטות

נוער מצמיח קהילה מקיימת

זהבה קאשי, רויטל שלמון
מדרשת קמה, ירוחם, תשפ"ב
יריד קיימות של מדרשיית אמי"ת קמה ירוחם
הצורך לפתרון
לעודד את התלמידות לאקטיביזם ולקיחת אחריות על תהליכי שינוי בסביבה ובקהילה שלהן.
על היוזמה בתכל׳ס
תלמידות חטיבת הביניים בתהליך של למידה מאתרות בעיה סביבתית שמפריעה להן בעיר. כל קבוצת תלמידות מגבשת קבוצה סביב הבעיה שאיתרה, ופועלת בשיתוף עם גורם מקצועי רלוונטי להעלות את המודעות אליה, למצוא לה פתרון ולקדם את מימושו.