יוזמות בולטות

נאמי מעצב את חיי הקהילה

עאליא אלעלי, מנאר אבו דיב, הנא מראר, נדוה אבו ריא, פאתנה חגלה
אלמסתקבל, ג'לג'וליה, תש"פ
תלמידים מציגים עבודה שעשו לפני חבריהם לכיתה
הצורך לפתרון
לפתח מנהיגות וגישה פרואקטיבית אצל התלמידים.
על היוזמה בתכל׳ס
קבוצות תלמידים עוסקות בנושאי ממשל שונים: חינוך, איכות הסביבה, בריאות, רווחה, כלכלה וביטחון פנים. כל קבוצה לומדת את התחום שלה, עורכת מיפוי של המצב הנוכחי בישוב, מפתחת תכנית פעולה ומציגה את ההצעה שלה לשיפור בפני ראש המועצה.