יוזמות בולטות

מקהלה משלבת – יחד בקול!

איריס בוארון, חגית יודוקביץ, ורד שמחון, שלומית בריסק, שרית אופטובסקי, הילה צוקר,מיכל ברג
בי"ס לחינוך מיוחד מורשה ובי"ס תחכמוני, נתניה, תש"פ
ילדים משתתפים בפעילות היוזמה
הצורך לפתרון
לאפשר היכרות קרובה ומשמעותית בין שתי קבוצות התלמידים ולהביא לשיתופי פעולה המבוססים על שיוויוניות.
על היוזמה בתכל׳ס
קבוצת תלמידים מבית ספר רגיל מגיעה אחת לשבוע לבית ספר לתלמידים על הרצף התקשורתי כדי ליהנות משירה משותפת. הצוותים החינוכיים מלווים הן את הפן המוזיקלי והן את הפן הרגשי-חברתי. יחד הם בנו חדר חזרות, מפעילים מקהלה משותפת ומקיימים הופעות משותפות באירועים עירוניים ובית ספריים.