יוזמות בולטות

מובילים בשבילים

רחל און ושלמה סורקיס
של"ח מחוז צפון, תשפ"ב
מובילים בשבילים- נצרת עלית - מתקהלים
הצורך לפתרון
קירוב בין קהילות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד באופן שבו תלמידי החינוך המיוחד תופסים מקום של הובלה.
על היוזמה בתכל׳ס
תלמידים מהחינוך המיוחד עוברים הכשרות של"ח באתרי הטבע של רשות הטבע והגנים. לאחר מכן הם מתנסים בהדרכה של תלמידים מבתי ספר של החינוך הרגיל מכל מחוז הצפון. האינטראקציה בין הקבוצות נעשית דרך הטבע, הטיול באוויר הפתוח והלימוד על אתרי מורשת. תלמידי החינוך המיוחד תופסים מקום של הובלה ומקבלים חיזוק על יכולותיהם מהסביבה.