יוזמות בולטות

להקשיב לסביבה שלי

פידאא שמס, סמיה אבו סאלח, רהף אבו סאלח, נג'אח ספדי, בלקיס אבו סאלח
בי"ס יסודי ג' החדש, מג'דל שמס, תשפ"ב
מורים ותלמידים עוסקים בטיפוח והקמת גינה
הצורך לפתרון
לחזק את תחושת השייכות של הצוות והתלמידים באמצעות פיתוח רגישות ואמפתיה לסביבה הקרובה ובכלל.
על היוזמה בתכל׳ס
הצוות החינוכי עובר ביחד הכשרה בחינוך סביבתי, בה הוא מפתח כצוות יחידת לימוד והוראה להטמעת ערכי החינוך הסביבתי, ולחיזוק האמפתיה והשייכות לבית הספר, ליישוב ולסביבה בכלל. היוזמה כוללת שיתופי פעולה עם המועצה המקומית, עם ההורים, ועם הקהילה, ומביאה לפיתוח מיומנויות של תשומת לב וקשב לסביבה האנושית והפיזית.