יוזמות בולטות

יוצרים עת"יד – ערכים, תרבות, ייחודיות, דעת

בי"ס לאה גולדברג, נתניה, תשפ"א יהודית פריד, טובה יצחקי, רינת סעדיה, יהודית פרוור
ילדות יושבות ביחד בחצר במהלך פעילות יוזמה
הצורך לפתרון
לעודד היכרות אישית-חברית בבית הספר, לשפר את האקלים הבית ספרי ולטפח את אהבת הארץ בקרב התלמידים.
על היוזמה בתכל׳ס
בהשראת שביל ישראל העובר בסמוך לבית הספר, התלמידים עוברים תהליך אישי שבו הם מגלים היכן השביל הפרטי שלהם נפגש עם שבילי הזולת. הם חוקרים מה מייחד את השביל הפרטי (חוזקות אישיות ותחומים לשיפור), בוחרים כיצד לתרום לחברת הכיתה, ובוחרים במשותף להוביל שינוי בתחומי הקיימות, והסביבה הפיזית והחברתית.