יוזמות בולטות

וילכו השניים יחדיו

בקי חפץ, זוהר אזולאי, הגר יצחקי, אילנית גת, מורן חן, אילן אדר, אילנית פרץ, איריס קובי, מורן פולק
בי"ס חנ"מ שחף יחד עם בי"ס דגניה א', מ.א. עמק הירדן, תשע"ח
שתי תלמידות מחזיקות ידיים בחצר
הצורך לפתרון
הורדת מחיצות בין תלמידים מהחינוך הרגיל והחינוך המיוחד תוך יצירת תחושת שווים והעצמה אישית ובית ספרית.
על היוזמה בתכל׳ס
מארג חברתי מיוחד ומשתף נוצר בין תלמידי בית הספר לחינוך מיוחד ותלמידי בית ספר לחינוך רגיל. הם עוסקים בלמידת חקר משותפת בחממה חקלאית הידרופונית ובנוסף, מדוושים יחד באופניים בשבילי עמק הירדן תוך טיפוח המוטוריקה הגסה, היכרות עם הסביבה ויצירת קשר משמעותי אלו עם אלו.