יוזמות בולטות

המרחב הכיתתי בהשראת הסטודיו הפתוח

הלית שחם, טלי שחר, צביה חבוט, ורד חזיזה, תמר שפרוני - בית ספר אופקים מרחביה
הצורך לפתרון
על היוזמה בתכל׳ס
יוזמה חינוכית שמפגישה בין עולם הסטודיו הפתוח שמדבר פדגוגיה של אמנות והגשת חומרים לבין המרחב הכיתתי בו מגישים חומרי לימוד. המורים מתווכים, מגישים, מלווים את תהליכי הלמידה והילדים מרגישים כמו בסטודיו: מתבוננים מה מזמן המרחב בוחרים ועובדים בהתאמה למקצבים שלהם.