יוזמות בולטות

המגזין הדיגיטלי שלנו

יוסף מילר, משה ברמן, נחמיה כהן, יעקב מזרחי, רפאל בצלאל, חיה עטר
ישיבת שבילי התורה, ירושלים, תשפ"ב
תלמידים קוראים פוסטר של היוזמה
הצורך לפתרון
להעניק לתלמידים, שמתמודדים עם אתגרים לימודיים, מנטליים ופסיכולוגיים מורכבים, כלים פרקטיים לחיזוק החוסן הנפשי והגברת תחושת המסוגלות.
על היוזמה בתכל׳ס
התלמידים מתעדים לאורך היום את ההווי הישיבתי. הם כותבים טורים אישיים וכתבות, עורכים ראיונות ומתמקצעים בצילום ובגרפיקה. המגזין, שמופץ בין הנערים והוריהם, מחזק משמעותית את הקשר בין התלמידים עצמם ובין התלמידים וההורים לישיבה. בגלי הקורונה, כאשר תלמידים רבים היו חולים או בבידוד, חיבר אותם המגזין לחבריהם וליומיום במוסד הלימודי.