יוזמות בולטות

הגיבור/ה שבתוכי

סאלם אבו רביעה, דלאל אבו רביעה, גליה בובמן, ג'ומאנה אלדדא, פארס אבו חמיד
חטיבת ביניים אלסדיק, כסייפה, תשפ"ב
שתי תלמידות מחייכות למצלמה
הצורך לפתרון
להרחיב את תמונת העתיד של תלמידים ותלמידות בדואיות, כך שתכלול אפשרויות חדשות של תפיסת העצמי, תשפיע על תחושת המסוגלות והמוטיבציה ותחזק מוביליות חברתית.
על היוזמה בתכל׳ס
התלמידים והתלמידות נפגשים עם דמויות מפתח בחברה הבדואית. ונחשפים לאפשרות להגיע להישגים למרות הקשיים והשמרנות החברתית שבה הם חיים. ממפגש למפגש מתפתחת תחושת שייכות, גאווה, יכולת הזדהות עם מגוון דמויות לחיקוי מהחברה הבדואית בנגב, ומתחזקת מיומנות של חשיבה רפלקטיבית וביקורתית.