יוזמות בולטות

מקהלת קולות שווים

אורית לוי
אורית לוי- בית ספר ממלכתי א' בהוד השרון. וגו'סף עודה - בית ספר אלזהראא מקלנסוואה.
הצורך לפתרון
על היוזמה בתכל׳ס
תלמידות ותלמידים מהוד השרון ומקלנסוואה שנפגשים כדי לשיר יחד ובאופן הזה מתחברים ויוצרים קשרים בין קהילתיים. היוזמה מציגה חיבור בין יהודים וערבים דרך ובאמצעות חינוך.