יוזמות בולטות

בין אושוויץ לכפר אלסייד

קיפאח אלסייד, אביה ממן, סלמא עיאדה, שורוק אלסייד, סבינה טבצ'ניק
תיכון טכנולוגי עמל אלסייד יחד עם מרכז עמך באר שבע, תשפ"ב
בין אושוויץ לאלסייד
הצורך לפתרון
לפרוץ תקרות זכוכית חברתיות וחינוכיות ולהעניק לבני הנוער תחושת ערך ושייכות לחברה לצד קידום סבלנות, סובלנות וחיים בשותפות.
על היוזמה בתכל׳ס
בכפר אלסייד שבדרום נוצר חיבור בין דורי ואיתו חיים משותפים שדרכם תלמידי התיכון לומדים על השואה דרך מפגשים אישיים עם שורדי השואה של מרכז "עמך" בבאר שבע, ובני משפחתם. שתי האוכלוסיות נפגשות לפעילויות משותפות סביב השגרה היום-יומית, החגים, וציון משותף של טקס יום השואה. במהלך המפגשים נערכת היכרות אישית ואמיתית המאפשרת העמקה בכאבים ובשמחות של הדתות והדורות השונים, החיים כולם בנגב.