יוזמות בולטות

אנגלית על המפה

חן נחום, ליאורה אביב, עדי שכטר
בי"ס אלמוגים, קרית ים, תש"פ
פעילות יוזמה מתנהלת דרך הזום
הצורך לפתרון
ליצור גשר להיכרות ולקרבה בין תלמידים ברחבי העולם, ולבסס את הערך של עמיות יהודית וקירבה ליהודי התפוצות.
על היוזמה בתכל׳ס
התלמידים למדו את שיעורי האנגלית ביחד עם כיתה מבית ספר במישיגן. הנושא שסביבו התארגנה הלמידה וההיכרות היה יהדות ותרבות ישראלית. בשיעורים הם למדו אלו על מנהגיהם של אלו וחגגו יחד את חגי ישראל. היוזמה התרחבה ללמידה מבוססת פרויקטים במקצועות נוספים בשיתוף עם בתי ספר מרחבי העולם. יחד התלמידים ממציאים שאלת חקר, חוקרים, יוצרים תוצר ומשתפים את הממצאים באנגלית לתלמידים בחו"ל.