כשכולם במדינה עברו ללמידה מרחוק, היו אוכלוסיות שנשארו מאחור. בנקודה הזו נולד מיזם מקושרים, עם השאיפה להפוך אשפה אלקטרונית לזהב חברתי. סיפור מעורר השראה על התמודדות מול אתגרים.