חלק משמעותי בחינוך הוא פריצה של הגבולות, בתוכנית הזאת אנחנו מבקשים לפצח את סוגיית הפצת היוזמות במערכת החינוך דרך קהילות.