לפעמים, הדבר הכי נכון הוא להאט, 'לעלות למרפסת' ולהעמיק. בשביל זה בדיוק יצרנו את אזימוט – אסופת מאמרים על כיוונים ביזמות חינוכית.