השותפים שלנו

אנו מאמינים בשותפות כערך וכמפתח. את כלל העשייה שלנו ואת כל ההישגים שלנו בקרן,
לא יכולנו לקיים בלי השותפים הנפלאים שלנו.