קוראים לכן.ם!

אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להגיש יוזמה חינוכית בקול-קורא השנתי של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות במיזם משותף עם משרד החינוך. את היוזמות יש להגיש דרך אחד המסלולים. בנוסף, לנוחיותכם, עמוד בערבית ועמודי שאלות-תשובות בעברית וערבית. בהצלחה