חולמים לעצב חיבורים ממשיים בין בית הספר לקהילה הסובבת? מסלול מתקהלים נוצר עבורכם

מי יכול להגיש?

נשות ואנשי חינוך מגן ועד תיכון
ביחד עם גורמים קהילתיים
(הורים, מוסדות עירוניים, תעשייה, גופים פרטיים)
עד חמישה חברי צוות יוזמה, ובתנאי שיהיו לצוות שני מובילים:
1. מורה בבית הספר או גננת בגן 2. גורם מטעם הקהילה
(המובילים לוקחים חלק בתכנית הקרן ועובדים בשיתוף פעולה מלא)

אילו יוזמות מתאימות?

יוזמות שמביאות לידי ביטוי את אחריות הקהילה על חינוך ילדיה ואת היותו של בית הספר חלק מקהילה רחבה - כאלה היוצרות שיתופי פעולה מקצועיים ומקוריים המקדמים את הלמידה האקדמית והחברתית-רגשית של התלמידים
יוזמות שקהל היעד שלהן הוא תלמידות ותלמידים ו/או הצוות החינוכי ו/או הורים וקהילת בית הספר
יוזמות שפועלות בהיקף של קבוצה עד בית ספר שלם
יוזמות שפועלות כתהליך שנתי וכוללות סדירויות לצוות היוזם וסדירויות להפעלת היוזמה