כיתות תואמות

יוזמת כיתות תאומות נולדה מתוך רצון לקרב את האומה היהודית לשורשה, לעמה לארצה. במסגרת היוזמה מתקיימים שיעורים וירטואליים של תלמידי אליאנס פאריז ותלמידי נחשון קדומים. הקשר שנוצר מאפשר הכרות, הרחבת אופקים וחיזוק הזהות היהודית וחיבור הארץ והתפוצות

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: מר מיכאל רווח, מר עמוס הלל, גב' אביטל רייזן, מר איתן שרון
  • שם המוסד: בי"ס נחשון בנים
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן