newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

משרד החינוךlogo clearbituach leumi

 

 yadbyad18 19m

מי מוביל את היוזמה במסלול "יד ביד"?

המסלול מעודד פעילות משותפת של תלמידים ממסגרות החינוך המיוחד ותלמידים ממסגרות החינוך הרגיל ומקדם השתלבות ושילוב הדדיים בין התלמידים. יוזמות "יד ביד" מתקיימות בתוך מוסדות החינוך הרגיל או החינוך המיוחד ומבוצעות בהובלה משותפת של צוותי חינוך משני בתי הספר השותפים.

99

 אילו יוזמות מתאימות למסלול?

התמיכה תינתן ליוזמות בעלות נדבך מקורי שטרם הופעל במסגרת החינוכית והינן חדשניות ביחס לאוכלוסיית המוסד ואף ביחס לאוכלוסיית השווים בארץ. פעילות היוזמה יכולה להיות בכל תחום המחבר ומחולל שינוי בקשר בין הקבוצות  השונות. על היוזמה לפעול באופן המגשר בין המסגרות, מעצים את החוויה של התלמידים ותומך בהטמעת הפעילות לאורך שנים.  הפעילות היא משותפת והדדית, ולא פעילות התנדבותית או מתן סיוע

מה כוללת התמיכה?

היוזמים במסלול זה יזכו לתהליך הנחייה לפיתוח היוזמה למשך תקופה של עד 3 שנים. הנחייה זו כוללת מפגשים בבתי ספר והשתתפות בכנסי למידה ארציים של הקרן. בנוסף, כל יוזמה תזכה במענק כספי בסך של 30,000 ש"ח עד 50,000 ₪ למימוש היוזמה, ובהכרה של 30 שעות לקידום המקצועי.

 

למידע נוסף על ההנחיות והתנאים להגשת בקשה למסלול "יד ביד" לחצו כאן

لمزيد من المعلومات والإرشادات عن شروط التسجيل وتقديم الطلبات الرجاء الضغط هنا

                                                                                 IMG 20180118 WA0009

 

lepratim18 19m