newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 
logo clearbituach leumi

 

 

 yadbyad hesber green

 

מי מוביל את היוזמה במסלול "יד ביד"?

מטרת מסלול זה הינה לעודד פעילות משותפת בין תלמידים ממסגרות החינוך המיוחד לתלמידים ממסגרות החינוך הרגיל, ולקדם השתלבות ושילוב הדדיים בין התלמידים. יוזמות "יד ביד" מתקיימות בתוך מוסדות החינוך הרגיל או החינוך המיוחד. היוזמות מבוצעות בהובלת מורים או עובדי הוראה פרה-רפואיים מהחינוך המיוחד, תוך יצירת שיתוף פעולה מעמיק עם מורים מהחינוך הרגיל.

99

 איזה יוזמות מתאימות למסלול?

התמיכה תינתן ליוזמות בעלות נדבך מקורי שטרם הופעל במסגרת החינוכית והינן חדשניות ביחס לאוכלוסיית המוסד, ואף ביחס לאוכלוסיית השווים בארץ. פעילות היוזמה יכולה להיות בכל תחום שיכול לחבר ולחולל שינוי בקשר בין הקבוצות  השונות. היוזמה צריכה לפעול באופן המגשר בין המסגרות, מעצים את החוויה של התלמידים, ותומך בהטמעת הפעילות לאורך שנים.  הפעילות היא משותפת והדדית, ולא פעילות התנדבותית או מתן סיוע

מה כוללת התמיכה?

היוזמים במסלול זה יזכו לתהליך ליווי לפיתוח היוזמה למשך תקופה של עד 3 שנים. ליווי זה כולל תוכנית הדרכה והשתתפות בכנסי לימוד של הקרן. בנוסף, כל יוזמה תזכה במענק כספי של עד 50,000 ₪ למימוש היוזמה, ושעות המוכרות לגמול השתלמות.

 

למידע נוסף על ההנחיות והתנאים להגשת בקשה למסלול "יד ביד" לחצו כאן

لمزيد من المعلومات والإرشادات عن شروط التسجيل وتقديم الطلبات الرجاء الضغط هنا

                                                                                 

תאריכי הגשה לכלל המסלולים לשנת תשע"ט

פתיחה: 3.12.2017

סגירה: 18.1.2018 בשעה 19:00

  

 

סיום קול קורא מוקטן