newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 
קרן ברכה מינהלת ניהול עצמי במשרד החינוך logo

tzavta title

 

harshama zaveta red.png

 

מי מוביל את היוזמה במסלול "צוותא"?

המסלול מיועד עבור בתי ספר יסודיים בניהול עצמי. את היוזמה מוביל צוות המורכב ממורים וחברי הנהלה.

איזה יוזמות מתאימות למסלול?

התמיכה ניתנת ליוזמות בעלות השפעה רחבה בבית הספר, הפועלות בהיקף של שכבה אחת לפחות (עד רמה בית ספרית כוללת), ואשר משתפות מעגל מורים נוסף מלבד הצוות היוזם. היוזמת הנבחרות הן אלו אשרמעשירות ומגוונות את העשייה החינוכית והפדגוגית, ואשר הינן בעלות תרומה ייחודית לבית הספר בהשפעתן על התלמידים, צוות המורים, ואף הקהילה הסובבת.

תפישת הניהול העצמי רואה את בית הספר כמוקד קבלת ההחלטות. ההנחה היא, כי צוות בית הספר מכיר את צורכי תלמידיו ומוריו, ואת היכולות והאילוצים בהם הוא פועל באופן המרבי. לאור זאת, בית הספר שיפעל במרחב מאפשר, יהיה ביכולתו לייצר מענים חינוכיים מדויקים ומהירים יותר. עידוד צוותי החינוך לקידום יוזמות חינוכיות מחזק את מוקד השליטה הפנימי של בתי הספר, מעודד קידום תרבות יזמית ומעניק כוח לצוות המקצועי.

מה כוללת התמיכה?

היוזמות הנבחרות זוכות לתוכנית ליווי והדרכה לפיתוח היוזמה והטמעתה בבית הספר, השתתפות בכנסי לימוד של הקרן, מענק כספי של עד 20,000 ש"ח למימוש היוזמה ושעות המוכרות לגמול השתלמות. 

 

למידע נוסף על ההנחיות והתנאים להגשת בקשה למסלול "צוותא"לחצו כאן

لمزيد من المعلومات والإرشادات عن شروط التسجيل وتقديم الطلبات الرجاء الضغط هنا

תאריכי הגשה לכלל המסלולים לשנת תשע"ט

פתיחה: 3.12.2017

סגירה: 18.1.2018 בשעה 19:00

  

                                                                                                     סיום קול קורא מוקטן