maslulim

חיים ביחד

היוזמה משלבת תחומי עניין וכישורים מגוונים בתחומי השפה, החברה, המדעים והאמנויות ומקדמת ערכים של התנדבות, איכות הסביבה ואזרחות משותפת. התלמידים עובדים בקבוצות מעורבות, מכירים את בני קבוצתם ומתמודדים עם עבודה משותפת על אף קשיי השפה. הם מתנסים בשיתופי פעולה בקונסטלציות משתנות ומגוונות ועובדים בהתאם לערך המייצג בכל חודש

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' רנא יונס, גב' סאמיה כרמאוי, גב' סמירה ותד, גב' דפנה פיירמן
  • שם המוסד: בי"ס גוונים, בי"ס אל ביירוני
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: חטיבת ביניים
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן