newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

         tikva mother banner

yosmimshotfot hesber pink

 

מסלול ייחודי בשיתוף בית הנשיא ופורום דב לאוטמן למדיניות החינוך

 

מסלול "יוזמים שותפות"

מסלול ייחודי של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, בשיתוף בית הנשיא ופורום דב לאוטמן למדיניות החינוך.

המסלול נועד ליוזמות חדשניות המקדמות חינוך לשותפות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית ומממשות את חזון תקווה ישראלית בחינוך.

מי מוביל את היוזמה במסלול "יוזמים שותפות"?

מסלול "יוזמים שותפות" מיועד עבור מורה יחיד/ה, צוות מורים ותלמידים מבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים.

world

 

איזה יוזמות מתאימות למסלול?

המסלול מיועד ליוזמות חינוכיות אשר מקדמות חינוך לשותפות בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, מתוך תפיסות ערכיות המבקשות לראות ערך בעצם החיים המשותפים בחברה אחת - לצד השונות, וחותרות לקידום בניית חברה משותפת המבוססת על הכרות, קבלה וכבוד הדדי.

התמיכה תינתן ליוזמות בעלות נדבך מקורי ויצירתי אודות תוכן הפעילות ודרכי העבודה בתחום החינוך לשותפות. יוזמות אשר הינן בעלות תרומה ייחודית לבית הספר בהשפעתן על התלמידים, צוות המורים, ואף הקהילה הסובבת.

 

מה כוללת התמיכה?

היזמים במסלול זוכים לתהליך ליווי מקצועי המבוסס על הדרכה אישית לצד כנסים ארציים של קהילת היזמים. תהליך הליווי נועד להעניק ליזם את הכלים והתמיכה הנדרשים לו על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל, לצד העשרה וליווי בתחום החינוך לשותפות. תוכנית הליווי מוכרת ליזמים כקידום מקצועי.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של עד 20,000 ש"ח למימוש היוזמה.

 

למידע נוסף על ההנחיות והתנאים להגשת בקשה למסלול לחצו כאן 

لمزيد من المعلومات والإرشادات عن شروط التسجيل وتقديم الطلبات الرجاء الضغط هناالضغط هنا

למודעת קול קורא יוזמים שותפות תשע"ח לחצו כאן 

                                                                                                           

תאריכי הגשה לכלל המסלולים לשנת תשע"ט

פתיחה: 3.12.2017

סגירה: 18.1.2018 בשעה 19:00

 

 

סיום קול קורא מוקטן