newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

         tikva mother banner

yosmimshotfot hesber pink

 

מסלול ייחודי בשיתוף בית הנשיא ופורום דב לאוטמן למדיניות החינוך

 

מסלול "יוזמים שותפות"

מסלול ייחודי של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, בשיתוף בית הנשיא ופורום דב לאוטמן למדיניות החינוך שפעל בשנת תשע"ז ופועל בשנה הנוכחית - תשע"ח.

המסלול מפנה זרקור ליוזמות חדשניות המקדמות חינוך לשותפות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית ומממשות את חזון תקווה ישראלית בחינוך.

world

 

איזה יוזמות מתאימות למסלול?

המסלול פותח באופן ייחודי ליוזמות חינוכיות אשר מקדמות חינוך לשותפות בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, מתוך תפיסות ערכיות המבקשות לראות ערך בעצם החיים המשותפים בחברה אחת מגוונת וחותרות לקידום בנייתה חברה משותפת המבוססת על הכרות והכרה, קבלה וכבוד הדדי.

 

 

 

 

 

 

 

מסלול 'יוזמים שותפות' לא ייפתח בקול הקורא לשנת תשע"ט כמסלול נפרד, אך הקרן ממשיכה ללוות ולתמוך ביוזמות המקדמות חיים משותפים ומפגש בין מגזרים, בשותפות 'תקווה ישראלית בחינוך' מבית הנשיא. מורים מוזמנים להגיש יוזמות שהן שיתופי פעולה בין בתי ספר ממגזרים שונים במסגרת מסלול צוותא או מסלול בשותף, ע"פ מאפייני היוזמה.