maslulim

מקפצה
צוותא
גולן
בשותף
מתקהלים
הקומה הבאה
מסלול בקשב

מורות ומורים יוזמים בבתי ספר יסודיים ועד תיכונים

גם לכם יש רעיון שיכול לענות על צורך ב‍קפסולה או ב‍כיתה שלכם? צורך של השכבה, של צוות בית הספר ואולי של קהילת בית הספר כולה?

גם אתם חולמים לברוא עולם חדש ביחד עם התלמידים שלכם? עם העמיתים שלכם?

כנראה שמה שאתם צריכים זאת מקפצה!

רגע לא הבנתי: למה הכוונה ב'מקפצה'?

מקפצה היא שם המסלול הוותיק ביותר בקרן לעידוד יוזמות חינוכית, עם אלפי יוזמות שפעלו במסלול זה במהלך 50 שנות קיומה של הקרן.

איך אדע אם אני מתאימ\ה למסלול?

מסלול "מקפצה" מיועד עבור מורה יחיד\ה או צוות מורים\ות, המבקשים לחולל שינוי ברמת הכיתה, השכבה, צוות המורים ואף בית הספר כולו. המסלול פתוח לבתי ספר יסודיים ועד תיכונים.

אתן\ם כאלה? מקומכן\ם אתנו!!

איך אדע האם היוזמה שלי מתאימה למסלול?

אם היוזמה שלכם\ן מיועדת להיקף של קפסולה/ קבוצת למידה או כיתה אחת לפחות.

אם היא מעניקה פתרון לצורך ברור ונותנת מענה לנזקי הקורונה.

אם היא מנצלת את ההזדמנויות שהביאה השנה המשבשת האחרונה.

אם היא מעשירה ומחדשת את העשייה הפדגוגית ואת מערכות היחסים של בית הספר ויכולה להשפיע על תלמידים ותלמידות, מורות ומורים או קהילת בית הספר כולה -

היא בהחלט יכולה להתאים!

נשמע מדהים, ואיך בעצם אתם מלווים אותי אם אתקבל לתוכנית הקרן!

היוזמים במסלול זוכים לתהליך הנחייה מקצועי, הכולל מפגשים עם מנחה מקצועית והצטרפות לקהילת היזמים של הקרן. במסגרת התכנית ההיברידית מתקיימים כנסים ומפגשי למידה עם יזמים מגוונים באופן פיזי ומקוון, הכוללים תכנים סינכרוניים וא-סינכרוניים. אלה מלווים את תהליך פיתוח ויישום היוזמה בפועל.

תהליך ההנחיה, משימות הפיתוח ומפגשי העמיתים נועדו להעניק ליזמים וליזמיות את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל בצורה המיטבית.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של 5,000 ש"ח עד 15,000 ש"ח למימוש היוזמה, ובהכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי עבור המורים המשתתפים בתוכנית הקרן.

צוותי מורות, מורים והנהלה יוזמים בבתי ספר יסודיים ועד תיכונים.

אנחנו בקרן מאמינים ששינויים בהיקף רחב יכולים להתגשם רק בעבודה שיתופית – בצוותא.

מה הכוונה שלכם כשאתם אומרים 'צוותא'?

הכוונה היא למסלול המיועד עבור יוזמות בבתי ספר יסודיים עד תיכונים, כשאת היוזמה מוביל בצוותא צוות מורות ומורים, הכולל גם חבר הנהלה. צוות מוביל יוזמה במסלול זה כולל בין 3 - 5 חברות וחברים קבועים, והוא מפתח, מיישם ומעריך יחד את היוזמה, בעבודה משותפת.

איך אדע אם היוזמה שלי מתאימה למסלול?

התמיכה ניתנת ליוזמות בעלות השפעה רחבה בבית הספר, הפועלות בהיקף של שכבה אחת לפחות עד רמה בית ספרית כוללת, ואשר משתפות מעגל מורים נוסף מלבד הצוות מוביל היוזמה.

היוזמות הנבחרות הן יוזמות אשר מעניקות פתרון לצורך ברור ונותנת מענה לנזקי הקורונה ו/או מנצלות את ההזדמנויות שהביאה השנה המשבשת האחרונה ומטמיעות את השינויים שהוכחו כאפקטיביים.

אם היוזמה שלכם מעשירה ומעמיקה את העשייה החינוכית והפדגוגית בבית הספר,

אם היא בעלת תרומה ייחודית למערכות היחסים וללמידה בבית הספר אם היא משפיעה על תלמידים, צוות המורים והקהילה הסובבת

- היוזמה שלכם עשויה להתאים!

נשמע מדהים, ואיך בעצם אתם מלווים אותנו?

היוזמים במסלול זוכים לתהליך הנחייה מקצועי, הכולל מפגשים עם מנחה מקצועית והצטרפות לקהילת היזמים של הקרן. במסגרת התכנית ההיברידית מתקיימים כנסים ומפגשי למידה עם יזמים מגוונים באופן פיזי ומקוון, הכוללים תכנים סינכרוניים וא-סינכרוניים. אלה מלווים את תהליך פיתוח ויישום היוזמה בפועל.

תהליך ההנחיה, משימות הפיתוח ומפגשי העמיתים נועדו להעניק ליזמים וליזמיות את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל בצורה המיטבית.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של 5,000 ש"ח עד 15,000 ש"ח למימוש היוזמה, ובהכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי עבור המורים המשתתפים בתוכנית הקרן.

מסלול גולן לגיל הרך - גננות וסייעות יוזמות יחד בגני ילדים

חולמות על עשיה חינוכית אחרת בגן? מזהות צורך או הזדמנות ויש בכן ניצוץ לעשות משהו לגביהם?

מקומכן אתנו – כצוות חינוכי אחד.

למי מיועד המסלול?

מסלול גולן לגיל הרך הוא מסלול ליוזמות בגני-ילדים, בו ניתן ליווי יזמי-חינוכי לשיתופי פעולה בין גננות וסייעות, אשר מובילות עשייה יזמית חינוכית משותפת.

אילו יוזמות מתאימות למסלול?

יוזמות אשר מונהגות על ידי צוות של סייעת וגננת ומערבות גם את יתר הצוות החינוכי וגורמים רלוונטיים בקהילה. יוזמות אשר מבקשות לחולל שינוי בגן הילדים ובמעגלי הקהילה הסובבים אותו, דרך תהליך חינוכי חדשני שיתקיים בגן לאורך שנת הלימודים. יוזמות שיהוו פתרון יצירתי לאתגרי הקורונה ו/או יטמיעו אפיק עשיה חדש שהתגלה כאפקטיבי גם לימי שגרה.

יוזמות במסלול גולן הן כאלה המתאימות למאפייני גילאי התלמידים ובעלות רבדים מגוונים – אקלימיים, רגשיים, פדגוגיים וחברתיים.

האם יש תחומים מסוימים שכדאי להתמקד בהם?

כל תחום הוא רלוונטי, כל עוד הוא מהווה פתרון יצירתי לצורך חינוכי ברור. בקול קורא הנוכחי יינתן יתרון ליוזמות שיעסקו בשלוש זירות מרכזיות:

1. קשרי גן - קהילה

2. פיתוח מיומנויות שפתיות

3. הטמעת תהליכים, שיטות, תפיסות וכלים חדשניים שהתפתחו בתקופת הקורונה והתגלו כאפקטיביים גם לימי שגרה.

ואיך אתם מלווים את היוזמה?

היוזמים במסלול זוכים לתהליך הנחייה מקצועי, הכולל מפגשים עם מנחה מקצועית והצטרפות לקהילת היזמים של הקרן. במסגרת התכנית ההיברידית מתקיימים כנסים ומפגשי למידה עם יזמים מגוונים באופן פיזי ומקוון, הכוללים תכנים סינכרוניים וא-סינכרוניים. אלה מלווים את תהליך פיתוח ויישום היוזמה בפועל.

תהליך ההנחיה, משימות הפיתוח ומפגשי העמיתים נועדו להעניק ליזמים וליזמיות את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל בצורה המיטבית.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של 5,000 ש"ח עד 15,000 ש"ח למימוש היוזמה, ובהכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי עבור הגננות המשתתפות בתוכנית הקרן.

תלמידות/ים ומורות/ים יוזמים יחד, בחטיבות ביניים ובתיכונים

מסלול 'בשותף' - קול קורא ליוזמות משותפות של מורים ותלמידים המבקשים לדמיין ולקדם את בית הספר והחינוך

מסלול בשותף הוא מסלול בו תלמידות/ים ומורות/ים מובילים יוזמה ביחד - בכיתה, בשכבה, בבית הספר ומסביב לו – חולמים ומשנים את בית הספר והחברה של ההווה והעתיד.

רגע, אז מי מוביל את היוזמה במסלול "בשותף"? התלמידים או המורים?

גם וגם. בשותף! ביחד!

היוזמות מנוהלות ומעוצבות על-ידי צוות המורכב מתלמידות/ים ומורות/ים. הצוות המוביל צריך לפעול כצוות קבוע שיעבוד יחד לאורך התהליך היזמי, החל מהחלום, דרך הפיתוח ועד ליישום ולהערכה האם ואיך היוזמה פעלה.

אז אילו יוזמות יכולות להתאים למסלול?

במסלול "בשותף" תלמידות/ים ומורות/ים מעצבים יחד את חווית הלמידה שלהם באופן יצירתי וחדשני.

התמיכה תינתן ליוזמות המקדמות שותפות על-אמת בעיצוב צורת למידה, הפדגוגיה, או האקלים בבית הספר. יתרון יינתן ליוזמות המקדמות:

למידה מותאמת למציאות החיים החדשה.

שיקום נזקי קורונה ומתן פתרונות לאתגרים החדשים והישנים.

ניצול ההזדמנויות שהביאה עימה השנה המשבשת האחרונה והטמעת פתרונות חדשים שהוכחו כמוצלחים.

זו שנה חריגה, איך נדע עכשיו מי התלמידים שייקחו חלק ביוזמה?

בשלב זה אנו מחפשים מנהל/ת או מורה שרוצה ומסוגלת לקדם יוזמה משותפת עם תלמידים, ולשם עבודה אפקטיבית ורלוונטית תחל בתהליך גיוס התלמידים השותפים לצוות המוביל בתחילת תשפ"ב.

ואיך אתם מלווים את היוזמה?

צוותי היוזמות שיעברו את תהליך המיון ישתתפו באוקטובר 2021 במאיץ יזמות קצר וממוקד לשם גיבוש הצוות ופיתוח רעיוני ראשוני, ורק לאחריו יתקבלו לתכנית הקרן המלאה.

המאיץ כולל שתי סדנאות שיתקיימו בשעות אחר הצהריים, אחת כמפגש פיזי ואחת כמפגש אונליין.

הצוות המוביל של היוזמות הנבחרות - תלמידות/ים ומורות/ים - זוכה לתהליך הנחייה מקצועי, הכולל מפגשים עם מנחה מקצועית והצטרפות לקהילת היזמים של הקרן. במסגרת התכנית ההיברידית מתקיימים כנסים ומפגשי למידה עם יזמים מגוונים באופן פיזי ומקוון, הכוללים תכנים סינכרוניים וא-סינכרוניים. אלה מלווים את תהליך פיתוח ויישום היוזמה בפועל.

תהליך ההנחיה, משימות הפיתוח ומפגשי העמיתים נועדו להעניק ליזמים וליזמיות את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל בצורה המיטבית.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של 5,000 ש"ח עד 15,000.
המורים שישתתפו בתכנית יקבלו הכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי והתלמידים יקבלו תעודת הכרה מיוחדת כבוגרי תכנית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ולכל הכרה על מעורבות אישית וחברתית כפי שיבחר בית הספר.

מורים ובעלי תפקידים בקהילה יוזמים יחד

מסלול מתקהלים - קול קורא ליוזמות הפורצות זמן ומקום ומחברות בית ספר וקהילה

מסלול מתקהלים הוא מסלול המעודד פתרונות חינוכיים הפורצים את גבולות בית הספר ויוצרים חיבורים חדשניים ואפקטיביים עם הקהילה הסובבת

אז אילו יוזמות יכולות להתאים למסלול?

אנו מחפשים שיתופי פעולה מקוריים ומקצועיים בין בית ספר לגורמים קהילתיים (הורים, מוסדות עירוניים, תעשייה, גופים פרטיים), שיקדמו את הלמידה האקדמית והחברתית-רגשית של התלמידים באופן אקוסיסטמי. אנו מחפשים יוזמות שמביאות לידי ביטוי את אחריותה של הקהילה על חינוך ילדיה ואת היותו של בית הספר חלק מקהילה רחבה.

את היוזמה יובילו יחד שני יזמים, שעובדים יד ביד ולוקחים חלק בתכנית הקרן ובפיתוח ויישום היוזמה בפועל:
1. מורה בבית הספר 2. אחראי מטעם הקהילה/ הגוף השני המעורב ביוזמה.

ואיך אתם מלווים את היוזמה?

יזמי המסלול זוכים לתהליך הנחייה מקצועי, הכולל מפגשים עם מנחה מקצועית והצטרפות לקהילת היזמים של הקרן.

במסגרת התכנית ההיברידית מתקיימים כנסים ומפגשי למידה עם יזמים מגוונים באופן פיזי ומקוון, הכוללים תכנים סינכרוניים וא-סינכרוניים. אלה מלווים את תהליך פיתוח ויישום היוזמה בפועל.

תהליך ההנחיה, משימות הפיתוח ומפגשי העמיתים נועדו להעניק ליזמים וליזמיות את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל בצורה המיטבית.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של 5,000 ש"ח עד 15,000.

המורים שישתתפו בתכנית יקבלו הכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי והשותפים מטעם הקהילה יקבלו תעודת הכרה מיוחדת כבוגרי תכנית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ולכל הכרה על מעורבות כפי שיבחר הגוף מטעמו יפעלו, באם יש כזה.

בתי ספר בונים תשתית ליזמות מורים מתמדת

האם אתם בית ספר שלקח בעבר חלק בתכנית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות?

האם אתם מעוניינים לבנות את ה'קומה הבאה' לקידום יזמות חינוכית ולהקים תשתית ארגונית שתאפשר למורות ומורים לקדם יוזמות חינוכיות כחלק משגרת בית הספר?

כנראה שמה שאתם צריכים זאת קומה נוספת!

רגע לא הבנתי: למה הכוונה ב'קומה נוספת'?'

"הקומה הבאה" הוא שם המסלול החדש, המבקש לקדם תשתית ארגונית ליזמות מורים בבית הספר כדי להפוך את מומחיות הקרן לבת קיימא, כזו שמהווה חלק אינטגרלי מהמערכת הציבורית.

אנו מבקשים לעבור מעיסוק ביוזמה מסוימת לזרקור על יזמות מורים כתרבות ארגונית וחינוכית.

איך אדע אם אני מתאימ\ה למסלול?

אם ישנם לפחות 5 אנשי צוות המעוניינים ומסוגלים לקחת חלק בתכנית הקרן ולהפוך למקדמי יזמות. מורים בבית הספר או מנהל/ת בית הספר רואה בכך ערך ויכולה להיות חלק מלא מן התכנית - אתם עשויים להיות חלק מנבחרת חלוצית של מובילי יזמות בית ספריים שהוכשרו על ידי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.

אם לא מדובר בפיתוח ויישום יוזמה ספציפית, אז מה כוללת התכנית? והאם יש מענק?

התכנית כוללת 8 מפגשים צוותיים (פנים אל פנים או מרחוק ע"פ החלטה אקטואלית) עם מנחה מטעם הקרן, כמו גם השתתפות בכנסים ארציים.

מענק כספי בסך 5,000 עד 15,000 ₪ להנעת יזמות מורים בבית הספר יתקבל בסוף השנה כתלות בהגשת תיק יוזמה כולל תכנית מקושרת תקציב.
המורים המשתתפים בתכנית יזכו בהכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי.

בקשב - יועצות חינוכיות יוזמות בבתי-ספר יסודיים ועד תיכונים

גם לכן יש רעיון יצירתי, שיכול לענות על צורך פסיכו-פדגוגי שקשור לצוות החינוכי? לתלמידות ולתלמידים? להורים ולקהילת בית הספר?

גם אתן חולמות להוביל שינוי בפסיכו-פדגוגיה בבית הספר ולתת מענה לצרכים הזועקים של התקופה במבט לעתיד?

בדיוק לשם כך פתחנו את המסלול החדש ליועצות חינוכיות.

איך אדע אם אני מתאימ\ה למסלול 'בקשב'?

המסלול מיועד ליועצות חינוכיות המבקשות ליצור פתרון לצרכים ייעוציים במובן הרחב ביותר.

אנו מחפשים יועצות יזמיות השואפות לחולל שינוי ברמת קבוצת מורות מסוימת, קהל תלמידים מסוים, כלל הצוות החינוכי, שכבת תלמידים מסוימת ואף בית הספר כולו.

המסלול פתוח לבתי ספר יסודיים ועד תיכונים.

איך אדע האם היוזמה שלי מתאימה למסלול?

אם היוזמה שלכם\ן עוסקת בהיבטים פסיכו-פדגוגיים; אם היא מיועדת להיקף של כיתה אחת לפחות או קבוצת מורים אחת לפחות (צוות מקצועי/צוות שכבה/כל חתך רלוונטי אחר); אם היא מעשירה ומקדמת את השפה, הכלים והעשייה הפסיכו-פדגוגית או האקלימית של בית הספר ויכולה להשפיע על תלמידים ותלמידות, מורות ומורים או קהילת בית הספר כולה - היא בהחלט יכולה להתאים!

נשמע מדהים, ואיך בעצם אתם מלווים אותי אם אתקבל לתוכנית הקרן?

יזמי המסלול זוכים לתהליך הנחייה מקצועי, הכולל מפגשים עם מנחה מקצועית והצטרפות לקהילת היזמים של הקרן. במסגרת התכנית ההיברידית מתקיימים כנסים ומפגשי למידה עם יזמים מגוונים באופן פיזי ומקוון, הכוללים תכנים סינכרוניים וא-סינכרוניים. אלה מלווים את תהליך פיתוח ויישום היוזמה בפועל.

תהליך ההנחיה, משימות הפיתוח ומפגשי העמיתים נועדו להעניק ליזמים וליזמיות את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לפתח את היוזמה ולהוציאה לפועל בצורה המיטבית.

בנוסף, כל יוזמה זוכה למענק כספי בסכום של 5,000 ש"ח עד 15,000.

המורים והיועצים שישתתפו בתכנית יקבלו הכרה של 30 שעות לפיתוח המקצועי.