KY_ROLE: מנהלת מערכות מידע
KY_QUOTE: 'הקרן בשבילי היא תקווה לעתיד מערכת החינוך, מקום להשראה וליצירתיות של מורות, מורים, גננות וסייעות, ואתגר מתמיד של חדשנות. כל אלו באווירה נעימה עם צוות מקסים'.
KY_EMAIL: nannette@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: אוהבת לבשל ולבלות עם הילדים בבית, בעיקר באתגר "הפומלה"- בו צריך לסיים לקלף פומלה לפני שהיא נאכלת על ידי בני המשפחה... אף אחד עוד לא הצליח

בעלת תארים בחינוך, תכנות מחשבים וניהול תיירות ומלונאות. פעילה חברתית באירגוני פיתוח שירותים עירוניים בירושלים וכן בועדי הורים בבתי הספר בהם לומדים חמשת ילדיה. עם רקע בהוראה, ניהול  ותכנות.