KY_ROLE: מנהלת שותפויות
KY_QUOTE: 'הקרן בשבילי היא מרחב לביטוי יצירתי, להשראה בין אנשים ולעשיית טוב'.
KY_EMAIL: yaara@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: בזמנה החופשי (כשכבר יש לה כזה) רוקדת ריקוד אפריקאי, מתרגלת ומלמדת קונדליני יוגה וחוגגת את החיים.

פועלת לאורך השנים בארגוני המגזר השלישי. משלבת שפה התפתחותית של אנשים, ארגונים ומערכות בתוך העשייה. בוגרת המדרשה הישראלית למנהיגות 'עין פרת'. מתנדבת כיו"ר ארגון 'לב אחד', המפעיל מערך מתנדבים אזרחי במצבי חירום.