KY_ROLE: מנחת יוזמות
KY_QUOTE: ירושלמית המתגוררת בתל אביב, מתנסה בחקלאות על אדן החלון, בעלת חיבה מופרזת לתפוחי אדמה.
KY_EMAIL: adi_tovy@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: הקרן בשבילי הוא מקום המסייע לאנשי חינוך להביא עצמם לידי ביטוי, לממש בצורה מיטבית את חזונם ומתוך כך להביא לתהליך חינוכי מקיף ושלם.

ניהלה את תכנית מל"י - מרחבי למידה ירוקים בחצרות בתי הספר היסודיים. מל"י היא תכנית ארצית של משרד החינוך, בשיתוף עמותת 'חווה ואדם' וג'וינט ישראל, שמקדמת בקרב הצוותים החינוכיים פדגוגיה של למידה בסביבה חוץ כיתתית במרחבים אקולוגים. לאורך השנים, פיתחה עדי תכנים ומערכי לימוד לילדים ולבוגרים בשלל תחומים, בין היתר במדעים, קידום אורח חיים בריא, והוראת השפות ערבית ועברית. בעלת עסק פרטי להוראת ערבית מדוברת.