KY_ROLE: רכזת מערך הבוגרים
KY_QUOTE: כשתהיה גדולה תהיה סטנדאפיסטית. ממתינה שזה יקרה.
KY_EMAIL: bogrim@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: קרן בשבילי הוא מקום שמקדם אג'נדה חשובה לחברה הישראלית, בתהליך שכולו סבלנות, העמקה, למידה וצמיחה תוך כדי תנועה. הקרן בשבילי זו בועה של שפיות.

עובדת סוציאלית קהילתית בהכשרתה. מאז תחילת דרכה המקצועית מקפידה להביא לידי ביטוי את כישוריה בזירות שהיא מתחברת להן ערכית, פעלה בארגוני חברה אזרחית ומגזר ציבורי זה עשור.