KY_ROLE: מנחה בקרן
KY_QUOTE: "הקרן בשבילי היא אמצעי להכנסת חיים חדשים לביה"ס ולהצתת הניצוץ אצל המורה היחיד"
KY_EMAIL: hila@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: כשהיא לא בבית תמצאו אותה בביתה השני - בית הקפה - בו היא אוהבת לשבת, לצלול אל הכוס ואתה אל ההשראה.

עוסקת בחינוך מזה 30 שנה כמורה, מחנכת, יועצת ומנחה. מדריכה במנהל הפדגוגי במשרד החינוך בנושאי טיפול בנוער בסיכון ודרכי עבודה עם תלמידים לקויי למידה. לשעבר מדריכה ארצית במסגרת תכנית מרום במשרד החינוך וכיום פועלת גם כרכזת תחום אקדמיה-כיתה וקהילות למידה בבית ברל.