KY_ROLE: מנחה בקרן ורכזת אזור דרום
KY_QUOTE: 'הקרן בשבילי היא הזמנה למפגש חינוכי, מהותי וחושב ביני ובין עצמי, ביני בין עמיתיי בקרן וביני ובין המורים-ות, הגננות והסייעות שאני פוגשת בכל יום
KY_EMAIL: tal@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: חובבת שירה בציבור וקוראת מושבעת של ספרי ילדים.

עבדה 12 שנים כמנהלת מחלקת ילדים ונוער בעיריית לוד ובמ.א. שער הנגב, ופעלה במגזר השלישי בתחום צמצום פערים לימודיים וחברתיים. ממקימי עמותת "אזרחים בונים קהילה" במסגרתה יזמה והקימה את תכנית "שנת קהילה" לצעירים בני הקהילה הערבית בלוד.