KY_ROLE: מנחה בקרן ורכזת פיתוח תוכן
KY_QUOTE: 'הקרן בשבילי היא מקור בלתי נדלה להשראה, יצירתיות וגילויים חדשים'.
KY_EMAIL: daphna@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: מכורה לספרות פנטזיה ובטוחה שביקום מקביל - היא הבעלים הגאה של לפחות שני דרקונים. 

 יועצת ארגונית, מתמחה בפיתוח מנהיגות והובלת תהליכי שינוי באמצעות למידה חווייתית ומשחוק בלמידה. עובדת מזה עשור בארגוני מגזר שלישי וחברה אזרחית במגוון תפקידים.