KY_ROLE: מנחה בקרן
KY_QUOTE: הקרן בשבילי היא גוף מקצועי שמקדם שינוי מבורך במערכת החינוך'
KY_EMAIL: michal@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: מיכל תמיד תעדיף לבנות פריט מעץ ולנגר בבית, מאשר לקנות, זה כמובן לצד כוס תה (ולא קפה) עם פאי לימון מעולה מעשה ידיה.

עובדת במערכת החינוך כ -15 שנים, מתוכן 9 שנים בניהול גן שפתי. בשנת 2012 זכתה בפרס משרד החינוך בסימן איכות, ייחודיות ומצוינות בחינוך. גננת יזמת בוגרת, שהובילה יוזמה מצליחה לפיתוח מעורבות הורים בתהליכים הרב -ממדיים שעוברים התלמידים בגן שפתי. בשנתיים האחרונות עוסקת בהדרכת גננות חינוך מיוחד במשרד החינוך מטעם מתי"א, לצד עבודתה בקרן.
'