KY_ROLE: רכזת גיוס משאבים
KY_QUOTE: 'הקרן בשבילי היא מקור להשראה ופריצת גבולות בלתי פוסקת. אני מופתעת כל פעם מחדש מהיצירתיות של היזמים שמגיעים אלינו'.
KY_EMAIL: yael@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: קוראת ספרים או נמצאת בים בכל רגע פנוי, ולאחרונה גם למדה לחתור על סאפ.

פועלת מעל לעשור בעמותות שונות בתחומי החינוך והרווחה, ביניהן 'שתיל', 'האגודה הישראלית לתכנון המשפחה' ו'המרכז לרכיבה טיפולית'. בשירותה הצבאי הדריכה חיילי מקא"מ (נערי רפול) וחיילות גיוס מיוחד בחיל החימוש.