KY_ROLE: מנחה בקרן, רכזת אירועים
KY_QUOTE: 'הקרן עבורי היא מקום שמרכז את האנשים הכי טובים במדינת ישראל – שילוב של אנשי ונשות חינוך יזמיים, וצוות מנצח
KY_EMAIL: adi@keren-yozmot.org.il
KY_PERSONAL_VIEW: אוהבת לאפות למשפחה ולקפוץ, בספונטניות אם אפשר, למעיינות ברחבי הארץ.

בעשור האחרון עבדה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, ניהול פרויקטים, והפקת אירועים. במסגרת תפקידה האחרון הייתה חברת הנהלה בכפר הנוער 'נווה עמיאל'. נגרית ביתית במגירה,