newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

האם קיימים מסלולים שונים בקרן לעידוד יוזמות חינוכיות?

כן ישנם חמישה מסלולים שונים:

מסלול צוותא- יוזמות צוותיות בהיקף רחב. מיועד לצוותי חינוך בבתי ספר יסודיים ועד תיכונים. היוזמה מוגשת ומונהגת על ידי צוות של 3 – 5 אנשי חינוך במשותף. היוזמות משפיעות בהיקף בית ספרי, של שכבה ומעלה.

מסלול מקפצה- מיועד למורים וגננות המגישים ומובילים יוזמה בגני ילדים ועד תיכונים (יכול להיות גם יזם יחיד או צמד יזמים) . היוזמות קטנות ופועלות במסגרת של כיתה / מספר כיתות מצומצם.

מסלול יד ביד-שיתוף פעולה של חינוך מיוחד וחינוך רגיל, המקדם שילוב בראיה שוויונית והדדית. מיועד ליוזמות המוגשות ומונהגות על ידי צוותי חינוך משני בתי ספר - בית ספר לחינוך מיוחד ובית ספר לחינוך רגיל, ביסודי ועד תיכונים.

מסלול בשותף- תלמידים ומורים יוזמים יחד. מיועד ליוזמות המוגשות ומונהגות על ידי צוות משותף של 3 – 5 תלמידים ומורים, בבתי ספר על-יסודיים.

יוזמים שותפות - יוזמות לקידום השותפות בין מגזרים בחברה הישראלית בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים. מסלול זה פועל בשנים תשע"ז-תשע"ח, בשיתוף 'תקוה ישראלית בחינוך' מבית הנשיא. מסלול זה אינו נפתח בקול קורא לשנת תשע"ט, אך ניתן להגיש יוזמות בתחום זה דרך המסלולים האחרים.

 

award ribbon

מה כוללת תמיכת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות?  
התמיכה כוללת: תוכנית ליווי והנחייה שנתית למובילי היוזמה בתחום היזמות החינוכית, חיבור לקהילת יזמים ארצית ומענק מוסדי המיועד ליישום היוזמה. תכנית הקרן  נפתחת עם הקבלה לקרן ונמשכת שנה. התכנית כוללת מנחה אישי לכל צוות מוביל יוזמה המלווה את היזמים בתהליך יישום ופיתוח  היוזמה. כנסי למידה ארציים והנחייה בין מפגשית, הכוללת משימות פיתוח ולמידה. התוכנית מוכרת למובילי היוזמה כ-30 שעות לקידום מקצועי.

מהו לוח הזמנים להגשת בקשה למענק ולקבלת תשובה בכל המסלולים?
קול קורא להגשת יוזמות לכל המסלולים נפתח יחד ב-3.12.2017, ונסגר ב-18.1.2018 בשעה 19:00. תשובות על מעבר לשלב הראיונות ינתנו עד מרץ 2018 והודעה סופית על קבלה תינתן עד לסוף חודש מאי 2018. היוזמות הזוכות יכנסו לתהליך הנחייה וליווי בחודש מאי 2018, והפעלת היוזמה בבית הספר תתחיל בספטמבר 2018.

האם יש טפסים לבקשת מענק וכיצד ניתן לקבל אותם?
ניתן להגיש בקשה לקרן באופן מקוון בלבד, דרך מערכת הטפסים שבאתר הקרן. ניתן למלא את הטופס המקוון מכל מחשב, לא ניתן לשמור את הטופס במהלך המילוי ועל כן יש למלא אותו ברצף. במערכת הטפסים עומד לעזרתכם טופס הבקשה בקובץ WORD לשם כתיבת טיוטה והכנה.

האם יש אפשרות להגיש את הטפסים בדואר אלקטרוני?
אין אפשרות להגיש טפסים בדואר או בדוא"ל!

האם צריך לצרף הצעות מחיר לשם הגשת בקשה לתקצוב?
אין צורך לצרף הצעות מחיר רשמיות, אך יש להציג תמחור לפריטים המבוקשים. התמחור יעשה על סמך בדיקה של מחירים עדכניים בשוק ולא בהערכה גסה.

האם הקרן מממנת כל דבר?
לא. המענק  המוסדי מיועד לפיתוח והפעלת היוזמה עצמה - רכישת ציוד מתכלה וציוד קבוע וכן ללמידה של הצוות החינוכי לצורך היוזמה. הקרן אינה מממנת הסעים, סיורים, אנשי מקצוע, פרסומים מסחריים, תשתיות בניה, שעות למורים והדרכות חיצוניות לתלמידים. התקציב מיועד לאפשר ליוזמה להמשיך ולהתקיים לטווח ארוך, גם אחרי שנת התמיכה של הקרן.

 

יש לי יוזמה אבל אני לא גננת בגן או מורה בבי"ס...
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות קמה במטרה לעודד גננות ומורים ליזום במערכת החינוך הפורמלית. עמותות, מדריכים, מפקחים, וגורמים מחוץ למערכת אינם יכולים להגיש בקשה לקרן.

 

מהם הקריטריונים לפיהם ממיינים את הבקשות המוגשות לקרן?
עקרונות מפתח ליוזמה חינוכית של הקרן ניתן למצוא בקבצי ההנחיות של כל מסלול

 

"תכננתי להגיש יוזמה למסלול 'יוזמים שותפות' ואני רואה שהמסלול לא נפתח השנה. האם אפשר להגיש יוזמה במסלול אחר? 

מסלול 'יוזמים שותפות' לא ייפתח בקול הקורא לשנת תשע"ט כמסלול נפרד, אך הקרן ממשיכה ללוות ולתמוך ביוזמות המקדמות חיים משותפים ומפגש בין מגזרים, בשותפות 'תקווה ישראלית בחינוך' מבית הנשיא. מורים מוזמנים להגיש יוזמות שהן שיתופי פעולה בין בתי ספר ממגזרים שונים במסגרת מסלול צוותא או מסלול בשותף, ע"פ מאפייני היוזמה.