hr id="system-readmore" />

מטרות היוזמה

  • חיזוק וביסוס מיומנויות חברתיות ומיומניות רגשיות
  • הגברת הביטחון העצמי של הילדים
  • פיתוח סבלנות,פיתוח יכולת הקשב
  • חיזוק וביסוס מיומנויות טכניות ואומנותיות

על היוזמה

עמוד הטוטם הינו סימבול השאוב מתרבויות השבטיות של אמריקה. זהו עמוד גדול מימדים עליו מגולפים סמלים, הקשורים בקשר שבין חברי הקבוצה אליה שייך הטוטם, ולשאיפותיהם. פרויקט גילוף הטוטם, הוא שלב השיא בלימודי העבודה בעץ של הכיתה הבוגרת בבית החינוך "בית המעיין" בחוקוק. קדמו לו גילוף של פטיש עץ וגילוף של קערה.

הפרויקט בא לעזור ולחזק את תחושת השייכות לקבוצה, לצד תחושת הייחודיות של כל פרט ופרט ממנה. הוא בא להעמיק את החינוך לערך השורשי של "ואהבת לרעך כמוך", לחזק בקרב הילדים את התחושה שלכל אחד ואחת מהם יש מקום, ולכל אחד ואחת מהם יש תרומה חשובה בתוך קבוצת הילדים כולה. הקבוצה שלמה רק כשכל מרכיביה משלימים זה את זה. היצירה מתבצעת בחברותא, ומגולפים בה סמלים של ערכי יסוד בקבוצה- כמו כבוד הדדי, חברות ועזרה הדדית. בנוסף, מיוצגים בה סמלים מן הטבע, אשר נבחרו וצוירו ע"י הילדים. בין הסמלים ניתן למצוא יונה עם ענף זית, תינוק, רקפת, שורשים, לחיצת ידיים, טיפה של גשם ועוד. גילוף הטוטם הוא חלק מתהליך של גיבוש ויצירת רצון ויכולת לעבודה ויצירה משותפת בקרב הילדים. תוך כדי העבודה מתחזקות היכולת לקבל את האחר, היכולת להסכים לכך שלעיתים האחר חושב ורוצה אחרת ממני, נוצר תהליך של שיתוף פעולה ומתחזקת לכידות הקבוצה. בתום הגילוף יוצב העמוד בחצר הכיתה. להצבה ולנוכחות העמוד משמעות סמלית ללכידות הקבוצה, כמו גם למחויבות לערכי היסוד שנבחרו יחד וגולפו על ידי השותפים בה.

יוזמה לבית הספר היסודי בנושאי לחברה ותרבות.

על היוזמה

מטרת היוזמה היא לעצב ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות לגבי התפיסה המגדרית, בישובים מסורתיים-שמרניים בחברה הערבית והדרוזית. הפעילות ביוזמה שמה דגש על הגברת המודעות לנושא שוויון הזדמנויות וכבוד לאחר. הפעילויות משלבות הפעלות בדרך אומנותית השלכתית, שיח פתוח, שימוש בסיפורים וסרטים, דרכם נחשפים התלמידים למושגי מגדר ולחשיבה ביקורתית

 

על היוזמה

היוזמה מתמקדת בהוראת ההיסטוריה באופן מעשי על ידי סיורים בשטח, וחקירת ההיסטוריה תוך שילוב של מיומנויות למידה שונות כגון למידה פעילה וחשיבה ביקורתית. הלימוד מתבצע בקבוצות תוך שימוש במחשבים וספרי לימוד שונים מתוך כוונה להחיות את מקצוע ההיסטוריה ולהפכו למקצוע חווייתי ומשמעותי עבור התלמידות.

 

על היוזמה

פעילות היוזמה מתבצעת דרך שירה ולמידה חווייתית של טקסטים פיוטיים מגוונים. באמצעות יוזמת מורשת הזמר והפיוט, נחשפים הילדים לרבדים שונים בשפה העברית ולהכרות עם התרבות שלנו. הילדים מתנסים בזיהוי מרכיבים ספרותיים בטקסט, באינטראקציה קבוצתית וקהילתית, בטעימות ממסורות שונות, ובדיונים סביב נושאים ערכיים העולים מן השירים

 

יוזמה למסגרת קדם יסודית המשלבת דרמה, תיאטרון בובות, תרבות, שפות ומוסיקה.

על היוזמה

במסגרת היוזמה יוצרים התלמידים מרחבים וירטואליים העוסקים באומנים ישראלים. במרחבים אלו מוצג מידע טקסטואלי וחזותי, המבוסס על למידה מתוך אחריות, עניין והנאה. המרחבים מכילים פעילויות מגוונות, אשר נבנות על ידי התלמידים באופן יצירתי כגון תערוכות וירטואליות, ניתוח יצירות, משחקים, פרסומות וכדומה.

 

על היוזמה

היוזמה עוסקת בהקמת ספריית השאלה ליצירות אמנות. אוסף התמונות מדגים אומנים שונים מתקופות שונות. מדי שבוע מוזמנים הילדים והוריהם להשאיל יצירת אמנות ולהציגה על פי בחירתם בביתם. המטרה היא לפתח ולהעשיר את יכולות ההתבוננות וההכרות עם שפת האמנות ובכך ליצור ערוץ לשינוי בהרגלי צריכת התרבות של הילדים ומשפחותיהם.

 

על היוזמה

ברחבי העולם פזורות קהילות רבות של יהודים, אשר אוהבות את ארץ ישראל ומחוברות אליה. כל קהילה בעלת תרבות ושפה הייחודית לה. במסגרת היוזמה כותבים הילדים מכתבים, לילדים בני גילם בקהילות בתפוצות ומקבלים מהם מכתבים חזרה. זאת מתוך האמונה שקשרים אישיים נוצרים על בסיס שיתוף בחוויות ובתחביבים משותפים. בנוסף מתקיימות פעילויות וימי שיא משותפים באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ומדיה שונים.

 

על היוזמה

מטרת היוזמה היא ללמד בצורה משמעותית על המהפכה הציונית, החלוציות ותנועת ההתיישבות. היוזמה מתקיימת במישור העיוני באמצעותו ניתן דגש על "ארון הספרים הציוני" היכרות ודיאלוג היסטורי עם החזון וכן, על המישור החווייתי הכולל מיומנויות שטח, הגנה עצמית, עזרה ראשונה ובנייה מחנאית. היוזמה פועלת בשיתוף פעולה עם הקהילה, תנועת הנוער, מורים, ואנשי מערכת החינוך במועצה. אירוע השיא של היוזמה הוא "העלייה לקרקע", שלושה ימים של חלוציות בערבה: בנייה, עבודה, למידה ושמירה.

 

יוזמה לבית הספר היסודי בנושאי חברה ותרבות.

יוזמה למסגרת קדם יסודית בנושאי חברה ותרבות.