על היוזמה

היוזמה עוסקת בנושאים סביבתיים ומתמקדת בהקניית ערכים העוסקים בשמירה על ניקיון וטיפוח החי, הצומח והסביבה. התלמידים מקימים נאמני סביבה אשר בקבוצות עבודה מתחזקים פינת חי המשמשת ללמידה, מטפחים את כניסת בית הספר ומקימים פינה ירוקה. כמו כן, התלמידים יפיקו סרט ויפיצו עלון בכפר, המתארים את העשייה המתקיימת ביוזמה.

 

היוזמה מהווה הזדמנות לחיקוי הטבע במסגרת בית-הספר ומאפשרת הבנה עמוקה של מערכת היחסים המתקיימת בין מרכיבי סביבה חיים ודוממים. בדרך זו הופכת הבריכה האקולוגית לסביבת למידה המאפשרת חקר משמעותי, תהליכי ורציף וכן למידה משמעותית בכל הקשור לאורח חיים בריא, ירוק ומקיים

יוזמה לבית הספר היסודי בנושאי קיימות ותרומה לחברה.

על היוזמה

במסגרת היוזמה מייצרים התלמידים תוצרים מחומרים ממוחזרים ותכשיטים, המורכבים מחומרי גלם שונים. במסגרת שיעורי האמנות התלמידים מתנסים במגוון אפשרויות שבהן באים לידי ביטוי כישורים ומיומנויות בתחום הטיפולי לימודי. פעילות זו מהווה אמצעי חשוב לטיפוח התקשורת הבין אישית, טיפוח תחושת המסוגלות, הקניית מיומנויות מקצועיות והכנה לחיי תעסוקה עתידיים.

 

על היוזמה

היוזמה נועדה ליצור קירבה, היכרות, וחשיפה של בני הנוער אל סביבתם הקרובה - יער מסעדה. פעילות היוזמה עוסקת בהקמת קבוצת מנהיגות סביבתית של תלמדים אשר משמשים כמדריכים ופקחים בשמורת היער. תלמידים אלו רוכשים ידע במיומנויות החקר ובהיבטים היסטוריים, ארכיאולוגים וגיאוגרפים. כמו כן תוקם תחנת מידע המבוססת על תוצאות החקר של התלמידים ותשמש את הקהילה בזמני חגים ותקופת התיירות.

 

בבית החינוך אנו שמים דגש על שילוב אמנויות, קיימות ומדעים עם מקצועות הליבה וכדרך לקידום פדגוגיה אנחנו "יוצאים החוצה". במסגרת היוזמה הוקם מודל ללמידה חוץ כיתתית, המשלב למידה של תחומי דעת שונים בדרך חדשנית, אינטגרטיבית וחווייתית, המחזקת את הקשר בין הילדים לאדמה, לחי ולצומח ומפתחת סקרנות ופליאה מהטבע

מטרת היוזמה היא לשמור על צמחים בסכנת הכחדה. תלמידי כיתות ה' ו- ו' שותלים צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה (נרקיס, אירוס הארגמן, עירית, חצב, כלנית, ורקפת) בגינת בית הספר, ושומרים עליהם עד לקבלת זרעים אשר מופצים בחזרה אל הטבע על ידי התלמידים בשיתוף עם ההורים.

על היוזמה

היוזמה מתמקדת באימוץ גת קדומה ובהפיכת ממצאים ארכיאולוגיים בשטח למשאב למידה. התלמידים לומדים אודות המורשת והמסורות החקלאיות העתיקות ודרכן מעמיקים את ידיעותיהם בנושא הטבע, הסביבה והשמירה עליהם. בשנה השניה לפעילות היוזמה, ההדרכות והלמידה בגת מבוצעים על ידי קבוצת מדריכים צעירים שהוכשרו לכך בשנה הקודמת ומהווים את דור העתיד למנהיגות סביבתית.