יוזמת כיתות תאומות נולדה מתוך רצון לקרב את האומה היהודית לשורשה, לעמה לארצה. במסגרת היוזמה מתקיימים שיעורים וירטואליים של תלמידי אליאנס פאריז ותלמידי נחשון קדומים. הקשר שנוצר מאפשר הכרות, הרחבת אופקים וחיזוק הזהות היהודית וחיבור הארץ והתפוצות