על היוזמה

היוזמה נועדה לפתח בתלמידים תחושת טיפוח והעצמה אישית וחברתית באמצעות רכיבה על אופניים המשמשות כאמצעי טיפולי. התכנית בנויה כתכנית ספירלית, תלת שנתית, שתחילתה כעבודה פרטנית עם התלמידים והמשכה בקבוצות רכיבה קבוצתיות מעצימות, המעניקות תרומה לתהליכים אישיים ולתהליכים חברתיים בית ספריים

 

היוזמה נועדה להתמודד עם רמה גבוהה של אלימות ובעיות משמעת בשכבה, באמצעות פעילות בחיק הטבע בסביבת בית הספר. במסגרת הפעילות, התלמידים מתנסים ביחסים חברתיים בדרכים מגוונות, מאתגרות ומגבשות, ומשפרים את המיומנויות האישיות, הקבוצתיות והחברתיות. בתוך כך התלמידים רוכשים קודים התנהגותיים, אשר הפנמתם מובילה להפחתת מקרי האלימות הפיסית והמילולית, ומביאה לשיפור האקלים החברתי.