במסגרת היוזמה הוקדם צוות תלמידים ומורים אשר מפתח ומוביל לימודי תכנות משחקים מתמטיים בערבית. תלמידי כיתה ח' מתכננים ומתכנתים עבור תלמידי כיתות א' משחקים בתוכנת סקראץ' הפונים לכל תלמיד בשמו וברמת הידע שלו

יוזמה זו מקורה באמונה בחשיבות השפה הדבורה באנגלית, בקרב תלמידי ביה"ס, וזאת על-ידי חיזוק ותגבור אוצר מילים קיים ונרכש. היוזמה כוללת חלוקת עשר מילים באנגלית הלקוחות מתכנית הלימודים, עליהן חוזרים בכל יום דרך פעילות חווייתית ומגוונת. באמצעות היוזמה מתאפשר קידום מצוינות בשפה האנגלית ככרטיס כניסה לעולם שבחוץ

האנגלית פורצת את גבולות הכיתה. במסגרת היוזמה מונגשת השפה הבינלאומית לכלל תלמידי ובאי בית הספר מחוץ לשעות הלמידה, והאנגלית הופכת לחלק מההוויה היומית של התלמידים. מרגע הכניסה לבית הספר נפגשים הילדים ויזואלית במילים, משפטים, משימות ומשחקים שמוצבים על לוחות ענק ברחבי בית הספר, והכל באנגלית. התלמידים משחקים במהלך ההפסקות, בשיעורים מיוחדים ובימי שיא המתקיימים לאורך השנה

היוזמה משלבת את המשחק ככלי לימודי, כשפה אקלימית וכגשר בסביבה רב-תרבותית. המשחק הוא אמצעי טבעי בהתפתחות התלמידים, באמצעותו אנו בונים תקשורת ודיאלוג ומפתחים מיומנויות חברתיות. הוראה בדרך המשחק מאפשרת לתלמידים ללמוד באופן דיפרנציאלי תוך עשייה ולמידה פעילה משמעותית בדרך רלוונטית לילדים. המשחק יוצר הזדמנויות לפעילות רב-תרבותית קהילתית בקהילת בית-הספר

במסגרת היוזמה לומדים התלמידים לתקשר וליצור יחסים חברתיים טובים ואוהבים.
הלימוד נעשה בצורה חווייתית, באמצעות חלל שעוצב לכך במיוחד, שיעורים, הפסקות פעילות ומגוון משחקים ועזרים מקצועיים ומיוחדים. סגנון הלמידה ביוזמה הינו חדשני בבית הספר ופורץ את גבולות השיעור המוכר והרגיל

היוזמה מזמינה להכניס "קלאס" לכיתה! לשחק עם התלמידים ולמשחק את השיעורים. במסגרת היוזמה לומדים המורים להשתמש במשחק כדרך למידה, מתקיימות שחריות משחקיות ונלמדים מקצועות ליבה בעזרת משחק. לאחר מחקרים רבים שקראנו ועשרות משחקים שפיתחנו, אנו בטוחים כי אפשר ללמד אחרת. התלמידים והמורים נהנים מלמידה תוך כדי משחק ומרוויחים גם כישורי חיים, מיומנויות תקשורת וחברה

היוזמה נולדה מהרצון לשנות את צורת הלמידה במקצועות הליבה כדרך להגברת מעורבות, מוטיבציה והעלאת הישגים. צוות משותף של תלמידים ומורה בנו תכנית ללמידה באמצעות משחקים, אותם מפתחים תלמידי כיתה ט' עבור כיתות ז' ו-ח' בהנחיית המורים המקצועיים המכוונים את התלמידים היזמים לחומרי הלימוד ורמות הקושי הרלוונטיים. לאחר הבנת הצרכים, מפתחים התלמידים משחקים מגוונים, החל ממשחקי קופסא ועד חדר בריחה ובשלב הסופי מתקיימת למידת עמיתים בין-שכבתית

במסגרת היוזמה לומדים התלמידים מתמטיקה בעזרת משחקים ממתמטיים מתוקשבים ובעזרת ערוץ מתמטי פתוח בין מורי המקצוע לתלמידים המתקיים דרך למידה מרחוק. התלמידים מתנסים בשימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים וכך מתגברים על מכשולים והתנגדויות רגשיות ולימודיות למקצוע, ומנתבים את יצר התחרות שבהם להתקדמות במתמטיקה ולצבירת חוויות הצלחה והנאה

היוזמה נולדה מהרצון לתת מענה לשונות הקוגניטיבית והרגשית של הילדים ולמציאות המשתנה. בלב היוזמה נמצא המשחק, כבעל תפקיד משמעותי ליחיד ולקבוצה: תלמידי כתות א' מתנסים בלמידה משמעותית – למידה באמצעות משחק, ותלמידי כתות ו' הופכים להיות משמעותיים בקהילת בית הספר באופן שבו הם לוקחים חלק בתכנון ובבניית המשחקים ובהנחיית הילדים הצעירים