על היוזמה

פעילות היוזמה מתבצעת דרך שירה ולמידה חווייתית של טקסטים פיוטיים מגוונים. באמצעות יוזמת מורשת הזמר והפיוט, נחשפים הילדים לרבדים שונים בשפה העברית ולהכרות עם התרבות שלנו. הילדים מתנסים בזיהוי מרכיבים ספרותיים בטקסט, באינטראקציה קבוצתית וקהילתית, בטעימות ממסורות שונות, ובדיונים סביב נושאים ערכיים העולים מן השירים

 

על היוזמה

ברחבי העולם פזורות קהילות רבות של יהודים, אשר אוהבות את ארץ ישראל ומחוברות אליה. כל קהילה בעלת תרבות ושפה הייחודית לה. במסגרת היוזמה כותבים הילדים מכתבים, לילדים בני גילם בקהילות בתפוצות ומקבלים מהם מכתבים חזרה. זאת מתוך האמונה שקשרים אישיים נוצרים על בסיס שיתוף בחוויות ובתחביבים משותפים. בנוסף מתקיימות פעילויות וימי שיא משותפים באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ומדיה שונים.