על היוזמה

היוזמה מיועדת לתלמידים מהחברה החרדית, המצויים בסכנת נשירה. במסגרת פעילות היוזמה חומר הלימוד לבגרות במקצועות התנ"ך וההלכה נלמד על ידי משחקי לימוד קבוצתיים טכנולוגיים. הכיתה ממוחשבת וכוללת מערכת הצבעה אלקטרונית, וחלק מהתלמידים שותפים בפיתוח המשחקים. הלימוד מתקיים בדרך יצירתית ולימודית בתוך הכיתות ובניהן, על מנת להגיע להישגים טובים יותר.

 

היוזמה מנצלת את המשאב הטבעי האדיר -הים הנמצא בכפר ג׳סר אלזרקא, כנקודת מפגש בין תלמידי בי"ס אלופא מהחינוך המיוחד לתלמידים מהחינוך הרגיל מב"ס חט"ב אלסלאם. מטרת המפגשים העיקרית הינה השתלבות הדדית, שתוביל לחיזוק הדימוי העצמי ושינוי סטיגמה, לצד עידוד חשיבה חוקרת שמתפתחת דרך העיסוק בתוכן המשותף - חקר הים וסביבתו. תהליך היוזמה נחתם בחניכת מוזיאון ימי, אשר יופעל על ידי תלמידים ומורים וישמר את מורשת כפר הדייגים שהוא הלב הפועם של הכפר

רך לימודי שפת הצילום אנו משלבים הקניית ידע תיאורטי ורכישת מיומנויות מעשיות בעולם הצילום, תוך שימת דגש על ערך המעורבות בקהילה. במהלך התוכנית, מתנסים התלמידים בהכרות עם חלקי המצלמה, זוויות הצילום, משמעות הקפאת הרגע, אור וצל ועוד, ויוצרים תערוכות המוצגות בבית הספר ועוסקות במורשת ובקשר אל הקהילה

יוזמה לבית הספר היסודי בנושאי מורשת, חברה, טבע וסביבה.

על היוזמה

מטרת היוזמה היא לעצב ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות לגבי התפיסה המגדרית, בישובים מסורתיים-שמרניים בחברה הערבית והדרוזית. הפעילות ביוזמה שמה דגש על הגברת המודעות לנושא שוויון הזדמנויות וכבוד לאחר. הפעילויות משלבות הפעלות בדרך אומנותית השלכתית, שיח פתוח, שימוש בסיפורים וסרטים, דרכם נחשפים התלמידים למושגי מגדר ולחשיבה ביקורתית

 

על היוזמה

היוזמה מתמקדת בהוראת ההיסטוריה באופן מעשי על ידי סיורים בשטח, וחקירת ההיסטוריה תוך שילוב של מיומנויות למידה שונות כגון למידה פעילה וחשיבה ביקורתית. הלימוד מתבצע בקבוצות תוך שימוש במחשבים וספרי לימוד שונים מתוך כוונה להחיות את מקצוע ההיסטוריה ולהפכו למקצוע חווייתי ומשמעותי עבור התלמידות.

 

על היוזמה

פעילות היוזמה מתבצעת דרך שירה ולמידה חווייתית של טקסטים פיוטיים מגוונים. באמצעות יוזמת מורשת הזמר והפיוט, נחשפים הילדים לרבדים שונים בשפה העברית ולהכרות עם התרבות שלנו. הילדים מתנסים בזיהוי מרכיבים ספרותיים בטקסט, באינטראקציה קבוצתית וקהילתית, בטעימות ממסורות שונות, ובדיונים סביב נושאים ערכיים העולים מן השירים

 

יוזמה לחטיבת הביניים בנושאי חברה ומורשת.

על היוזמה

מטרת היוזמה היא ללמד בצורה משמעותית על המהפכה הציונית, החלוציות ותנועת ההתיישבות. היוזמה מתקיימת במישור העיוני באמצעותו ניתן דגש על "ארון הספרים הציוני" היכרות ודיאלוג היסטורי עם החזון וכן, על המישור החווייתי הכולל מיומנויות שטח, הגנה עצמית, עזרה ראשונה ובנייה מחנאית. היוזמה פועלת בשיתוף פעולה עם הקהילה, תנועת הנוער, מורים, ואנשי מערכת החינוך במועצה. אירוע השיא של היוזמה הוא "העלייה לקרקע", שלושה ימים של חלוציות בערבה: בנייה, עבודה, למידה ושמירה.